Konfidencialitāte

Ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību!

SoundStore.lv mājas lapas īpasnieks SIA "Pro 1 Service" (Reg. No. 40003392156) apņemas ievērot jūsu tiesības uz privātumu, kā arī ievērot piemērojamos datu aizsardzības un privātuma likumus. 

SIA "Pro 1 Service" darbinieki rūpīgi attiecas pret viņiem uzticētās informācijas izmantošanu, apstrādi un glabāšanu, ievērojot  Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto. Tavi dati būs drošībā un Tu droši vari reģistrēties, veikt pasūtījumus un maksājumus – esam parūpējušies par augstu drošības līmeni, lai tu varētu bez bažām iegādāties sev vēlamo produktu.
Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta jebkura klienta vai sadarbības partneru informācija, kas nav publicēta publiskajā telpā un ko aizsargā LR noteiktie normatīvie akti un direktīvas.

SIA "Pro 1 Service" nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē, kā arī nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Patērētāja sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt patērētāja  pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt jums atbalstu.

SIA "Pro 1 Service" veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu SoundStore.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.  

.

Jums ir tiesības nepiekrist Jūsu datu nodošanai, rakstiski informējot par to SIA "Pro 1 Service"

Jums ir tiesības jebkurā laikā rakstiski informēt SIA "Pro 1 Service" un prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.