Mēs vēlamies nodrošināt Jūsu un mūsu tiesību aizsardzību, tādēļ lūdzam iepazīties ar SoundStore.lv internet veikala lietošanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGI


2. PASŪTĪJUMA NOTEIKUMI, IZPILDE UN PIEGĀDES NOTEIKUMI


3. PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Katrs jautājums saistībā ar preču atgriešanu tiek izskatīts individuāli, pamatojoties uz aizpildīto Atgriešanas formu

4. GARANTIJAS NOTEIKUMI

SoundStore.lv iegādātās preces bojājumu gadījumā garantijas laikā prece tiek nosūtīta uz sadarbības partnera SIA "PRO 1 STAGE" servisa centru Mellužu ielā 13-5, Rīgā 

  1. Garantija ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no preces pārdošanas dienas ievērojot šādus nosacījumus:
  2. Garantijas termiņi un citi nosacījumi:
  3. Pārdevējs saglabā sev tiesības atteikt garantijas remontu šādos gadījumos:
  4. Prece netiek pieņemta uz garantijas remontu šādos gadījumos:
  5. Preci var apmainīt vai atgriezt atpakaļ tikai pie šādiem nosacījumiem:

Pretējā gadījumā preci nemainām un atpakaļ nepieņemam.

  1. Papildus noteikumi:

Meistara izsaukums uz preces atrašanās vietu ir maksas pakalpojums un neietilpst garantijas servisā


5. ATBILDĪBA

Strīdīgie jautājumi starp mums un klientu tiek risināti pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, tad strīdus risina atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.